Home > Uncategorised > Slighe bho Sgrios gu Snas!

2 photos of the print press in its new location on a freshly painted floor.

Slighe bho Sgrios gu Snas!

Caibideal 3: Tha tòrr air tachairt…

Coinneamh den “luchd-comhairleachaidh”

An làthair:

  • Rosie Blake
  • Keith MacIntyre
  • Sheenagh Patience-MacIntyre
  • Simon Hart
  • Nicola Neate
  • John Kippin
  • Fiona Pearson
Dealbh dubh is geal, de cheathrar nan seasamh ri taobh a’ bheart-chlò.

Dealbh de Sgioba “A”: Rosie, Sheenagh, John, Keith

Tha còmhraidhean air a bhith ann mu dheidhinn stuthan, ballrachd agus faighinn a-steach.

Chaidh ùrlairean an dà stiùideo am peantadh – tha na seòmraichean cha mhòr deiseil airson an cleachdadh!

2 photo shots of the darkroom, one with the lights on and one with the lights off.

Còir-dhealbhan: Nicola Neate, 2022