Home > Bloga > Caibideal 7: Mion-leasachadh 2

Series of photographs showing stages in the printing process.

Caibideal 7: Mion-leasachadh 2

Clò-bhualadh neo-thogsaig

Dealbhadh Cheimigeach a’ cleachdadh meadhanan acriolaig.

Dheisealaich mi an clàr copair, ga ghlanadh le measgachadh de shalainn agus fìon geur le cailc gheal na lùib.

Rolaig mi stuth-bleithe acriolaig agus bhruich mi an uair sin e (airson stuth-bleithe chruaidh a dhèanamh).  Rinn mi dealbhadh air a’ chlàr le gob meatailt agus an uair sin chuir mi an clàr am bogadh ann an Ferric Chloride 1:2 le uisge.

Dh’fhag mi an clàr an sin airson leth uair agus 1 uair – bha e a’ coimhead math.

Rinn mi beagan dheuchainn leis an dùmhlaichear – a tha ga chleachdadh airson aquatint acriolaig a dhèanamh.

Tha beagan dhuilgheadasan ann leis an dùmhlaichear – bidh seo air a chur air dòigh na uair airson na modalan gan teagasg san Fhaoilleach PHEW!

LEAS-SHEÒMAR

An seòmar preasa ri taobh an t-seòmair dhorcha – tha mi mu dheireadh thall air a sgioblachadh agus a pheantadh.

Sreath de 3 dealbhan a’ sealltainn an leas-seòmar falamh is air a pheantadh geal, agus le deasg, seathar is àite-obrach.

Chuir mi deasg agus seathar dhan t-seòmar seo – aig a bheil bun-dealain.  ’S seòmar beag a tha seo (tha na rumannan gu lèir beag) ach tha e ag obrachadh.  Tha e a-nis na sheòmar ullachaidh far am bi coimpiutair agus clò-bhualadair beag.  

Tha an seòmar seo cuideachd ri chleachdadh mar oisein aquatint.

Tha mi toilichte an ùine seo a chur seachad a’ dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile sian ag obrachadh agus sàbhailte do dhaoine an cleachdadh.

Sreath de dhealbhan a’ sealltainn ceumannan sa phròiseas clò-bhualaidh, leis an tiotal "Printing on copper using Ferric Chloride with acrylic hard ground and aquatint".

Còir-deilbhe: Nicola Neate, 2022