Home > Àrainneachd

Àrainneachd

Tha Taigh Chearsabhagh an sàs gu gnìomhach ann an obair àrainneachd agus èiginn gnàth-shìde tro ar prògraman ealain farsaing. Is sinn aon den com-pàirtichean Climate Beacon airson na h-Eileanan an Iar, ag obair gusbrosnachadh com-pàirteachas poblach agus iomairtean aigneach anns na h-Eileanan an Iar anns an ùine suas gu, agus anns an ùine seachad air, COP26 ann an Glaschu. Faodaidh sibh barrachd a leughadh mu phròiseact Beacons Climate an seo.

Le Film Uibhist, agus ann an com-pàirteachas ri Ionad Shrath Chluaidh Airson Lagh is Riaghladh na h-Àrainneachd Shrath Chluaidh, Tionnsgalachd nan Eilean, Ionad-saidheans Ghlaschu agus Òigridh na h-Alba, tha sinn a’ cur air bhog Teachdaireachd ann am Botal, pròiseact-ealain ioma-mheadhanach com-pàirteachaidh a bheir cuireadh do dhaoine air feadh an t-saoghail, gu sònraichte ann an coimhearsnachdan ann an eileanan is ri taobh na mara, agus gu sònraichte daoine òga is teaghlaichean òga, teachdaireachdan ann am botail a chruthachadh rin lìbhrigeadh gu COP26, Co-labhairt Atharrachadh Gnàth-shìde nan Dùthchannan Aonaichte ann an Glaschu san t-Samhain 2021.

Tha sinn a’ toirt cuireadh dhut na ceistean a th’ ort air èiginn na gnàth-shìde, èirigh àirde na mara, truailleadh aig muir agus bith-eugsamhlachd a chlàradh, le ceistean air luchd-truaillidh agus an fheadhainn ann an cumhachd agus a’ moladh shuidheachaidhean seasmhach san ùine air thoiseach mu lasachadh, atharrachadh agus ath-leumachd. Thèid stàladh de na teachdaireachdan is na botail agus den fhilm an dèidh làimhe a chruthachadh aig COP26.

Ma tha thu ag iarraidh teachdaireachd ann am botal a chur air falbh, seo mar a nì thu e.

Tha fiù ‘s Sting (ùghdar agus seinneadair òran mòr 1979 Teachdaireachd ann am Botal airson The Police) air clàradh sònraichte a chur thugainn gus taic a nochdadh ri pròiseact Teachdaireachd na Gnàth-shìde ann am Botal!

Chaidh am pròiseact seo a spreagadh le teachdaireachd a lorg am filmeadairAndy MacKinnon air tràigh Bhaile Sear ann an Uibhist a Tuath. Tha Andy ag obair an-dràsta air pròiseact film-aithriseachd mun bhotal seo agus sgeulachdan nan eileanach tapaidh air dà mhòr-roinn a tha a’ sabaid gus atharrachadh a rèir èiginn na gnàth-shìde.

Rinn Niels Berthelsen clàradh nuair a chuir e an teachdaireachd ann am botal ann an leac-eighe far cladach Ghraonlainn an Iar ann am Bàgh Baffin 700cm tuath air a’ Chearcall Artach, ann an 2004. Lorg Andy MacKinnon am botal air tràigh Bhaile Sear bliadhna gu leth an dèidh sin.