Home > Author archive for Susannah Bolton

Film is Fuachd

Bloga | Published 7 An Dùbhlachd 2018

Nach fhada on a sgrìobh mi an seo! Tha mi duilich mun a sin, ach tha leisgeul math agam. Air […]

Caraid is Cabhsair

Bloga | Published 1 An Dàmhair 2018

‘S cinnteach gum b’ e Ciaradh na h-Oidhche, leth-dhealbh-chluich is leth-chèilidh san t-seann nòs, gràinne-mullaich na dà sheachdaine chaidh seachad. […]

Dìgean is Sìthichean

Bloga | Published 14 An t-Sultain 2018

Chuir mi eòlas air tuilleadh dhen eilean air an t-seachdain-sa, leis gun tug mi sgrìob fhada air an rothair a-null […]

Filmean is Cànanan

Bloga | Published 6 An t-Sultain 2018

An t-seachdain-sa lean mi orm ag obair air a’ phròiseact-bhideo mun Iolaire. Ach chaidh an obair ud a bhreacadh ‘s […]

Còrr is bròn

Bloga | Published 3 An t-Sultain 2018

Chanainn gun robh an t-seachdain-sa rud beag na bu sàmhaiche ‘s na b’ fhoiseile na a’ chiad tè, ach chan […]

Seachdain Seachad

Bloga | Published 24 An Lùnastal 2018

‘S mise Sgàire Uallas, is tha mi dìreach air a’ chiad seachdain agam a chur seachad an seo aig Taigh […]