Home > Roinn-seòrsa: Bloga

Mìos thrang

Uncategorised | Published 28 Am Màrt 2024

Tha a’ mhìos seo air a bhith air leth trang.  Tha mi air a bhith ag obair le neach-ealain ionadail, […]

Latha nam Pòg!

Uncategorised | Published 14 An Gearran 2024

Chan urrainn dhomh a chreidsinn gu bheil sinn aig an àm sin den bhliadhna a-rithist. Tha mi a’ sgrìobhadh seo […]

Clò-bhualadairean na h-Alba

Uncategorised | Published 9 Am Faoilleach 2024

BLIADHNA MHATH ÙR! Tha mise, mar Cho-òrdanaiche + Teicneòlaiche Bùth-obrach a’ Chlò agus an t-Seòmair Dhorcha, a-nis nam bhall den […]

Caibideal 11

Uncategorised | Published 13 An Giblean 2023

Tha e na thoileachadh faicinn gu bheil an t-Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha a-nis gam frithealadh gu cunbhalach.  Tha […]

Caibideal 10

Bloga | Published 15 Am Màrt 2023

’S e mìos thrang a bha sa Ghearran anns na stiùideothan. Chuir Rosie Blake air adhart bùth-obrach aon-chlò-bhualadh.  Sheall mi […]

Caibideal 9

Bloga | Published 14 An Gearran 2023

Am Faoilleach agus toiseach a’ Ghearrain – tha gnothaichean air a bhith trang san t-Seomar Dhorcha, a bharrachd air san […]

Caibideal 7: Mion-leasachadh 2

Uncategorised | Published 12 An Dùbhlachd 2022

Clò-bhualadh neo-thogsaig Dealbhadh Cheimigeach a’ cleachdadh meadhanan acriolaig. Dheisealaich mi an clàr copair, ga ghlanadh le measgachadh de shalainn agus […]

Film is Fuachd

Bloga | Published 7 An Dùbhlachd 2018

Nach fhada on a sgrìobh mi an seo! Tha mi duilich mun a sin, ach tha leisgeul math agam. Air […]

Caraid is Cabhsair

Bloga | Published 1 An Dàmhair 2018

‘S cinnteach gum b’ e Ciaradh na h-Oidhche, leth-dhealbh-chluich is leth-chèilidh san t-seann nòs, gràinne-mullaich na dà sheachdaine chaidh seachad. […]

Dìgean is Sìthichean

Bloga | Published 14 An t-Sultain 2018

Chuir mi eòlas air tuilleadh dhen eilean air an t-seachdain-sa, leis gun tug mi sgrìob fhada air an rothair a-null […]

Filmean is Cànanan

Bloga | Published 6 An t-Sultain 2018

An t-seachdain-sa lean mi orm ag obair air a’ phròiseact-bhideo mun Iolaire. Ach chaidh an obair ud a bhreacadh ‘s […]

Còrr is bròn

Bloga | Published 3 An t-Sultain 2018

Chanainn gun robh an t-seachdain-sa rud beag na bu sàmhaiche ‘s na b’ fhoiseile na a’ chiad tè, ach chan […]

Seachdain Seachad

Bloga | Published 24 An Lùnastal 2018

‘S mise Sgàire Uallas, is tha mi dìreach air a’ chiad seachdain agam a chur seachad an seo aig Taigh […]