Home > Roinn-seòrsa: Uncategorised

Mìos thrang

Uncategorised | Published 28 Am Màrt 2024

Tha a’ mhìos seo air a bhith air leth trang.  Tha mi air a bhith ag obair le neach-ealain ionadail, […]

Latha nam Pòg!

Uncategorised | Published 14 An Gearran 2024

Chan urrainn dhomh a chreidsinn gu bheil sinn aig an àm sin den bhliadhna a-rithist. Tha mi a’ sgrìobhadh seo […]

Clò-bhualadairean na h-Alba

Uncategorised | Published 9 Am Faoilleach 2024

BLIADHNA MHATH ÙR! Tha mise, mar Cho-òrdanaiche + Teicneòlaiche Bùth-obrach a’ Chlò agus an t-Seòmair Dhorcha, a-nis nam bhall den […]

Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20

Uncategorised | Published 26 An t-Sultain 2023

Seo na còig pìosan clò-bhualaidh a tha Àite-obrach Clò-bhualaidh Thaigh Chearsabhaigh air a chur a-steach do Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20 chliùiteach.  […]

Caibideal 15

Uncategorised | Published 19 An t-Sultain 2023

Fios air ais bho dithis bhall ùra Fiona: Tha mi air a bhith a’ cleachdadh an Àite-obrach Clò-bhualaidh thairis air […]

Caibideal 12

Uncategorised | Published 5 An Cèitean 2023

Nam Cho-òrdanaiche Àite-obrach Clò-bhualaidh agus Seòmair Dhorcha, tha mi air a bhith a’ cur air dòigh agus a’ ruith bhùthan-obrach […]

Caibideal 11

Uncategorised | Published 13 An Giblean 2023

Tha e na thoileachadh faicinn gu bheil an t-Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha a-nis gam frithealadh gu cunbhalach.  Tha […]

Caibideal 10

Bloga | Published 15 Am Màrt 2023

’S e mìos thrang a bha sa Ghearran anns na stiùideothan. Chuir Rosie Blake air adhart bùth-obrach aon-chlò-bhualadh.  Sheall mi […]

Caibideal 8: An t-Samhain

Uncategorised | Published 19 Am Faoilleach 2023

Bha Keith Mac an t-Saoir, a tha na chlò-bhualaidair is peantair phoifeiseanta, air àite a ghlèidheadh san stiùidio agus tha […]

Caibideal 7: Mion-leasachadh 2

Uncategorised | Published 12 An Dùbhlachd 2022

Clò-bhualadh neo-thogsaig Dealbhadh Cheimigeach a’ cleachdadh meadhanan acriolaig. Dheisealaich mi an clàr copair, ga ghlanadh le measgachadh de shalainn agus […]

Caibideal 6: Mion-leasachadh

Uncategorised | Published 4 An t-Samhain 2022

Tha an t-Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha fosgailte agus gan cleachdadh – dìreach a’ feitheamh air barrachd bhuill ùra […]

Caibideal 5: Am Fosgladh!

Uncategorised | Published 7 An Dàmhair 2022

Chuir mi air dòigh dà chlas goirid airson ‘blasad’ air an Stiùidio Clò-bhualaidh agus air an t-Seòmar Dorcha: thug iad […]

Coinneachadh is còmhradh

Uncategorised | Published 23 An t-Sultain 2022

Inbhir Nis ’S e pàirt den phlana leasachaidh airson an Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an t-Seòmair Dhorcha aig Taigh Chearsabhagh, a […]

Slighe bho Sgrios gu Snas!

Uncategorised | Published 12 An t-Sultain 2022

Caibideal 3: Tha tòrr air tachairt… Coinneamh den “luchd-comhairleachaidh” An làthair: Rosie Blake Keith MacIntyre Sheenagh Patience-MacIntyre Simon Hart Nicola […]

Slighe bho Sgrios gu Snas!

Uncategorised | Published 2 An t-Sultain 2022

Caibideal 2: ‘Sgeadaich is maisich!’ Dhuibhse a tha air bhioran dealbhan a thoirt gu ìre agus an clò-bhualadh – tha […]