Home > Cùrsaichean Goirid agus Buidhnean-obrach

Cùrsaichean Goirid agus Buidhnean-obrach

Tha sinn a’ dealbhadh prògram nan cùrsaichean goirid againn an-dràsta don bhliadhna acadaimigich a tha romhainn, 2021-22. Tha sinn a’ dearbhadh nan ceann-là ach tha dealbh againn de chothroman a dh’fhaodadh a bhith ann, le barrachd fiosrachaidh a’ tighinn a dh’aithghearr.

Faicibh an liosta gu h-ìseal. Airson barrachd fiosrachaidh agus an ùidh agad a chlàradh, dèan conaltradh rinn (Rosie agus Anna): Post-dealain – [email protected] Fòn – 01876 500871.

Semester 1: (Sultain gu Dùbhlachd)

Peantadh; Tarraing; Dealbhan cyanotype; Dealbhan Digiteach; Clò litrichean/Dèanamh leabhraichean; Obair a’ Chlò.

Semester 2: (Faoilleach gu Cèitean)

Eitseachadh; Mono-chlò; Obair-shnaighidh; Buidheann-obrach Tilgeil; agus tuilleadh!

Buidhnean-obrach aig an deireadh-sheachdaine agus feasgar (air-loidhne):

Chromatography na h-Ùire; Figheadaireachd; Eitseachadh; Ealain agus Àrc-eòlas.