Home > Dualchas > ‘Mac-talla an Eilein’: Guthan à Uibhist a Tuath

‘Mac-talla an Eilein’: Guthan à Uibhist a Tuath

Nach lean thu an ceangal gu h-ìseal gus Island Echoes: Voices from North Uist, eachdraidh muinntir an àiteachais ann an Innse Gall, air a sgrìobhadh le Seumas MacIlleRiabhaich.

Tha na clàraidhean facal air an fhacal seo de shreath chòmhraidhean eadar MacIlleRiabhaich agus seachdnar Thuathach a’ toirt dealbh air nithean bunaiteach an lùib beatha an eilein, mar sgeul fileanta drùidhteach làn uaisleachd is tiamhaidheachd.

Leugh Island Echoes: Voices from North Uist

Gheibhear seanchasan cumhachdach fiosrachail eile air an làrach-lìn Guthan nan Eilean aig Sabhal Mòr Ostaig.