Home > Na h-Ealainean > Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha > Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha

Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha

Air an duilleag seo, gheibhear fios air cuin a tha an Seòmar Dorcha agus an Stiùidio Clò-bhualaidh saor airson seisean a ghlèidheadh. Tha na cinn-là le dath uaine saor airson an glèidheadh.

Dark Room

Available
Booked
Partially Booked
MTWTFSS
01 February 2024Half day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 February 202412- 4pm booking
28
29
March 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Print Workshop

Available
Booked
Partially Booked
MTWTFSS
1
2
3
4
5
06 February 2024all day booking
6
07 February 2024all day booking
7
08 February 2024all day booking
8
9
10
11
12
13 February 2024promotional video work + Fiona Pearson 1/2 day
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 February 2024afternoon booking - from 1.30pm
27
28
29
March 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cuiribh fios gu nicola@taigh-chearsabhagh.org airson ùine a ghlèidheadh san t-Seòmar Dhorcha no san Àite-obrach Clò-bhualaidh.