Home > Na h-Ealainean > Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha > Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha

Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha

Air an duilleag seo, gheibhear fios air cuin a tha an Seòmar Dorcha agus an Stiùidio Clò-bhualaidh saor airson seisean a ghlèidheadh. Tha na cinn-là le dath uaine saor airson an glèidheadh.

Dark Room

Available
Booked
Partially Booked
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 May 2024Afternoon booking
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Print Workshop

Available
Booked
Partially Booked
MTWTFSS
1
2
3
4
5
06 May 2024All day booking
6
07 May 2024afternoon session
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June 2024
MTWTFSS
1
2
03 June 2024UHI workshop
3
04 June 2024UHI workshop
4
05 June 2024UHI workshop
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cuiribh fios gu nicola@taigh-chearsabhagh.org airson ùine a ghlèidheadh san t-Seòmar Dhorcha no san Àite-obrach Clò-bhualaidh.