Naidheachdan

Caibideal 10

Bloga | Published 15 Am Màrt 2023

’S e mìos thrang a bha sa Ghearran anns na stiùideothan. Chuir Rosie Blake air adhart bùth-obrach aon-chlò-bhualadh.  Sheall mi […]

Caibideal 9

Bloga | Published 14 An Gearran 2023

Am Faoilleach agus toiseach a’ Ghearrain – tha gnothaichean air a bhith trang san t-Seomar Dhorcha, a bharrachd air san […]

Caibideal 8: An t-Samhain

Uncategorised | Published 19 Am Faoilleach 2023

Bha Keith Mac an t-Saoir, a tha na chlò-bhualaidair is peantair phoifeiseanta, air àite a ghlèidheadh san stiùidio agus tha […]

Caibideal 7: Mion-leasachadh 2

Uncategorised | Published 12 An Dùbhlachd 2022

Clò-bhualadh neo-thogsaig Dealbhadh Cheimigeach a’ cleachdadh meadhanan acriolaig. Dheisealaich mi an clàr copair, ga ghlanadh le measgachadh de shalainn agus […]

Caibideal 6: Mion-leasachadh

Uncategorised | Published 4 An t-Samhain 2022

Tha an t-Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha fosgailte agus gan cleachdadh – dìreach a’ feitheamh air barrachd bhuill ùra […]

Caibideal 5: Am Fosgladh!

Uncategorised | Published 7 An Dàmhair 2022

Chuir mi air dòigh dà chlas goirid airson ‘blasad’ air an Stiùidio Clò-bhualaidh agus air an t-Seòmar Dorcha: thug iad […]

Coinneachadh is còmhradh

Uncategorised | Published 23 An t-Sultain 2022

Inbhir Nis ’S e pàirt den phlana leasachaidh airson an Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an t-Seòmair Dhorcha aig Taigh Chearsabhagh, a […]

Slighe bho Sgrios gu Snas!

Uncategorised | Published 12 An t-Sultain 2022

Caibideal 3: Tha tòrr air tachairt… Coinneamh den “luchd-comhairleachaidh” An làthair: Rosie Blake Keith MacIntyre Sheenagh Patience-MacIntyre Simon Hart Nicola […]

Slighe bho Sgrios gu Snas!

Uncategorised | Published 2 An t-Sultain 2022

Caibideal 2: ‘Sgeadaich is maisich!’ Dhuibhse a tha air bhioran dealbhan a thoirt gu ìre agus an clò-bhualadh – tha […]

Slighe bho Sgrios gu Snas!

Uncategorised | Published 4 An Lùnastal 2022

Caibideal a h-Aon: Abair bùrach! Halo, is mise Nicola agus tha mi air ùr thòiseachadh nam Theicneòlaiche airson na rumannan […]

Film is Fuachd

Bloga | Published 7 An Dùbhlachd 2018

Nach fhada on a sgrìobh mi an seo! Tha mi duilich mun a sin, ach tha leisgeul math agam. Air […]

Caraid is Cabhsair

Bloga | Published 1 An Dàmhair 2018

‘S cinnteach gum b’ e Ciaradh na h-Oidhche, leth-dhealbh-chluich is leth-chèilidh san t-seann nòs, gràinne-mullaich na dà sheachdaine chaidh seachad. […]

Dìgean is Sìthichean

Bloga | Published 14 An t-Sultain 2018

Chuir mi eòlas air tuilleadh dhen eilean air an t-seachdain-sa, leis gun tug mi sgrìob fhada air an rothair a-null […]

Filmean is Cànanan

Bloga | Published 6 An t-Sultain 2018

An t-seachdain-sa lean mi orm ag obair air a’ phròiseact-bhideo mun Iolaire. Ach chaidh an obair ud a bhreacadh ‘s […]

Còrr is bròn

Bloga | Published 3 An t-Sultain 2018

Chanainn gun robh an t-seachdain-sa rud beag na bu sàmhaiche ‘s na b’ fhoiseile na a’ chiad tè, ach chan […]

Seachdain Seachad

Bloga | Published 24 An Lùnastal 2018

‘S mise Sgàire Uallas, is tha mi dìreach air a’ chiad seachdain agam a chur seachad an seo aig Taigh […]