Home > Sgoil Ealain > Leabharlann Fiosrachaidh

Leabharlann Fiosrachaidh

Leabharlann Fiosrachaidh Colaiste a’ Caisteal @ Taigh Chearsabhagh

TAIRGSE BALLRAIDHEAN COMANN EALAIN UIBHIST

A’ call fìor leabhraichean agus a’ brobhsadh ann an leabharlann?

A bheil thu a’ coimhead airson brosnachadh cruthachail no am feum thu beagan rannsachaidh a dhèanamh?

Bu mhath le CC / OGE an leabharlann ealain lèirsinneach farsaing aca ann an Taigh Chearsabhagh a thoirt do bhuill CEU air stèidh fiosrachaidh. Feuch an tadhal thu air làrach-lìn CEU gus a bhith nad bhall.

Bho 9 Dàmhair 2021, bidh an leabharlann fosgailte airson brobhsadh agus leughadh aig Taigh Chearsabhagh air an dàrna agus an ceathramh Disathairne de gach mìos, 11.00m – 3.00f. Thig gu oifis luchd-obrach Taigh Chearsabhagh gus clàradh a-steach.