Ceann-latha: 31 Màrt 2018 aig 12:00 Tha Ionad Ealain is Taigh-tasgaidh Thaigh Chearsabhagh ag iarraidh Neach-trèanaidh Film is Ealain Lèirsinneach Gàidhlig fhastadh. Bidh an obair seo stèidhichte aig an Ionad Ealain is Dualchais againn ann an Loch nam Madadh, Uibhist a Tuath. Bidh an neach-trèanaidh ag obair cuide ris a’ Mhanaidsear Ealain againn, a tha na […]

Leugh barrachd

Tha sinn a’ siubhal cuideigin èasgaidh a thigeadh an lùib sgioba TC. Cuideigin a choimheadadh air an obair seo mar chothrom leasachaidh; cuideigin a tha aoigheil, dìcheallach, sgairteil agus a tha titheach air bèicearachd agus biadh math às an sgìre a th’ air a dheagh thaisbeanadh. Lorgar barrachd fiosrachaidh mun obair ann am Pasgan Tagraidh […]

Leugh barrachd

10:30m (5-9 bliadhna a dh’aois) & bho mheadhan-latha (10+)

Leugh barrachd

UK / 2016 Stiùir. Mike Day     81 mion / BBFC Cert. 12A Tiocaidean air an doras a-mhàin. £8 a’ gabhail a-steach VAT / £6 lasachadh. Ro-ghlèidheadh ga mholadh leis an àireamh chuibhrichte de shuidheachain. Post-d [email protected] A’ leantail air sreath de dhuaisean eadar-nàiseanta an leithid DOC NYC Grand Jury Prize, Hotdocs Emerging International Filmmaker […]

Leugh barrachd


Bùthan-obrach agus ceòl bho Mhairead Bennett agus Tormod Ceanadach.

Leugh barrachd