A h-uile disathairne bi Club DiSathairne/ Saturday Club – Buth-Obraich ealain airson clann – a ruith aig Taigh Chearsabhagh. Bho 12:30f – 1:30f tha buth-obrach ann airson clann bho aois 5 – 7 bho 2f – 3f airson clann aois 8+. Tha Club DiSathairne an-asgaidh agus lan fealla-dhà! Share thisFacebookTwitterPinterestEmail

Leugh barrachd

Fèis ùr rè geamhradh 2018 – 2019: Tha sinn glè thoilichte Fèis Dùbhlachd a chur air bhonn aig Taigh Chearsabhagh, tron tèid prògram ùr a lìbhrigeadh gus a’ choimhearsnachd ionadail a thoirt còmhla aig tachartasan is gnìomhachdan a chomharraicheas cultar is àrainneachd shònraichte an eilein an àm a’ gheamhraidh. Gu ruige seo, bha na tachartasan […]

Leugh barrachd