Stàladh sholas a tha eadar-ghnìomach is sònraichte don ionad le Pekka Niittyvirta & Timo Aho Le bhith a’ cleachdadh mhothaichearan, tha an stàladh a’ beantainn ri atharrachadh na tìde-mara; cuirear thuige e le muir-làin. Bidh an obair seo na comharra lèirsinneach air an àrdachadh a tha ri teachd air ìre na mara. Bheir an stàladh […]

Leugh barrachd

A h-uile disathairne bi Club DiSathairne/ Saturday Club – Buth-Obraich ealain airson clann – a ruith aig Taigh Chearsabhagh. Bho 12:30f – 1:30f tha buth-obrach ann airson clann bho aois 5 – 7 bho 2f – 3f airson clann aois 8+. Tha Club DiSathairne an-asgaidh agus lan fealla-dhà!

Leugh barrachd

On a fhuair e cliù an toiseach mar fhear de na peantairean figearach as adhartaiche a cheumnaich à Sgoil Ealain Ghlaschu ann am meadhan nan 80an, tha Currie a’ dèiligeadh gun stad ri ceistean sòiseo-eaconomaigeach a bhruidhneas rinn uile tro mheadhan peanta, guail-fhiodha, is intaglio. Le bhith a’ toirt urram do na sàr-pheantairean figearach a […]

Leugh barrachd

Bi an UAA a’ taisbeanadh obraichean beag anns an café aig Taigh Chearasbhagh bhon 24 t-samhain. Tha gach obair beag air a dhèanamh airson suidheadh am broin ceas CD Bi an taisbean anns a cafe gu 5 Am Faoilleach.

Leugh barrachd