Home > Event

clach/facal/uèir  ’S e co-obrachadh de dhealbhan air am peantadh, bàrdachd agus dealbhan camara a th’ ann an Residue, le luchd-ealain […]

Obair ùr le Peter Rintoul “Thairis nam bliadhnaichean tha mi air m’ ealain a chur an cèill tro mheasgachadh de […]

Measgachadh ùr! Tha susbaint a bharrachd bho Anne NicIllFhialain air a chur ri Cuairt-fuaime Lìonacleit a-nis, agus tha an t-slighe […]