Home > Event

Air Lorg Erskine: air ealain, sinnsireachd, agus àite. Taisbeanadh le Arun Sood, Rosalind Blake, Meg Rodger agus Emile Kees aig Taigh Chearsabhagh. 5 Màrt – 14 Céitean.

Is e a th’ ann an reFresh taisbeanadh is pròiseact an cois pròiseact Coimiseanan Luchd-ealain na Gnàth-shìde air a bheil […]

Ann an 2022 tha sinne a’ fàs ann an ciùbaichean soillseach. Tha sinn a’ fàs ann an sgoiltean, a’ fàs […]

‘S e Tìr a’ Ghaineimh taisbeanadh de na dealbhan air a’ thogail le Elizabeth Rintoul. Ghluais Elizabeth gu Uibhist a Tuath le […]

Tha an club leughaidh DUILLEAG an-dràsta a’ leughadh No Great Mischief le Alasdair MacLeòid. Thig còmhla rinn air 16 Òg-mhios […]

Tha e na thoileachas mòr dhuinn taisbeanadh de dhealbhan le Anndra Mac an Rìgh a chur an làthair. Tha Anndra […]

Tha Taigh-ciùil na shreath de dh’oidhcheannan de cheòl beò leis an luchd-chiùil dhùthchasach as fheàrr agus bàr le cead-dibhe. Tha […]