Gun Lorg.

Cha do lorgadh sìon. Nach feuch thu lorg eile.