’S e neach-ealain lèirsinneach à Alba a th’ ann an Ellis O’Connor, a tha a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath. ’S e freagairt a th’ anns na peantaidhean air a’ chiad gheamhradh a chuir Ellis seachad san eilean, ’s i a’ falbh am measg nan siantan iargalta a tha tric a’ bàrcadh air an […]

Leugh barrachd

Anns an Iuchar, bidh sinn a’ taisbeanadh taghadh de sheann fhilmichean a rèir prògram leantainneach ann an Gaileiridh 1. Gu ruige 1979, cha deach mòran film gluasadach stèidhichte sna h-Eileanan an Iar a dhèanamh bho thaobh muinntir nan eilean. Cha robh sealladh no cànan dùthchasach an lùib film sam bith agus air sàillibh sin b’ […]

Leugh barrachd

Film agus taisbeanadh fuaim ùr air a stèidheachadh le The Wapping Project is iad a’ cluich le ceistean a thaobh cruthachadh chrìochan. Dè th’ ann an crìochan? Ciamar a thathar gan cruthachadh? Dè a’ bhuaidh an lùib an cruthachaidh? Cò bhios a’ tarraing chrìochan? Dè thathar a’ meòrachadh air nuair a thathar gan tarraing? Ann […]

Leugh barrachd