Home > Event > A’ Lorg Sìth

Two paintings are shown. Short brush strokes in thick paint, using bright colours, depict a road leading to the horizon through grass, and the other is of two lochs reflecting a dappled sky.

A’ Lorg Sìth

Tha A’ Lorg Sìth na thaisbeanadh de dhealbhan ùra bhon neach-ealain ioma-chuspaireil Deborah MacVicar.

“Tha na dealbhan a th’ agam an-dràsta air an dèanamh à cuairtean slànachaidh a tha mi air a bhith a’ dèanamh o chionn ghoirid ann an cruth-tìre Uibhist, anns a h-uile sìde, eadar m’ obair cùraim. Tha mi air ùdrathaidean a rannsachadh airson a’ chiad uair, agus air tadhal air àiteachan air a bheil mi eòlach a-rithist.

Tha mi air a bhith a’ faicinn rudan ann an dòigh ùr is eadar-dhealaichte, agus a’ togail dhealbhan air mo thursan le camara fòn-làimhe, agus gan roinn air na meadhanan sòisealta, airson mi fhìn agus daoine eile fhaicinn.

Tha mi a-nis air a bhith gan cleachdadh mar bhrosnachadh airson dealbhan a chaidh a dhèanamh anns an stiùidio agam aig East Camp, Beinn na Faoghla.”

Tha BA (le Urram) ann an Ealain Fhìnealta aig Deborah bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha taisbeanaidhean o chionn ghoirid a’ toirt a-steach muinntireas agus taisbeanadh Far Enough / Weit Genug ann an Uckermark, sa Ghearmailt; RSA New Contemporaries 2012, Dùn Èideann, Alba; agus muinntireas agus taisbeanadh Secret Sea an seo aig Taigh Chearsabhagh.

Taghadh airson gailearaidh cafaidh Taigh Chearsabhagh còmhla ri Comann Ealain Uibhist.

Bidh dealbhan Deborah rim faicinn ann an gailearaidh a’ chafaidh, fosgailte 10m – 4f, Diluain gu Disathairne. Tha iad cuideachd rim faighinn airson an reic tron bhùth air-loidhne againn.