Home > Event > Aonachd | Sameness | Disturbance | Troimh a Chéile

Aonachd | Sameness | Disturbance | Troimh a Chéile

Aonachd | Sameness | Disturbance | Troimh a Chéile a’ taisbeanadh obair triùir luchd-ealain aig a bheil dàimh mar-thà ri Dearbh-aithne agus Àite: Ingrid Bell, Clee Claire Lee, agus Gina NicDhòmhnaill.

Nach tig sibh còmhla rinn airson ro-shealladh fosglaidh aig 7f air 1 Sultain aig Taigh Chearsabhagh. Tha an taisbeanadh an-asgaidh agus fosgailte dha na h-uile, 10m – 4f, Diluain gu Disathairne.

Tha Taigh Chearsabhagh toilichte aoigheachd a thoirt do Aonachd | Sameness | Disturbance | Troimh a Chéile ann an co-bhonn ris a’ chiad cho-labhairt Arts Therapies a thèid a chumail anns na h-Eileanan an Iar, air a cumail ann an com-pàirteachas le Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Airson tuilleadh fiosrachaidh mun cho-labhairt, tadhail air duilleag an tachartais.