Home > Event > Atharrachadh: Taisbeanadh Fosgailte CEU

A blurry snowy night scene in an abstracted landscape which is mostly sky. Clouds are shifting, but light barely breaks through.

Atharrachadh: Taisbeanadh Fosgailte CEU

Atharrachadh: Taisbeanadh Fosgailte CEU

Taisbeanadh de dh’obraichean beaga bho bhuill CEU a’ sgrùdadh cuspairean atharrachadh, buaireadh, agus freagarrachadh.

Bidh cruinneachadh ann airson an taisbeanadh seo a chomharrachadh agus coinneachadh ris an luchd-ealain air Dihaoine 21 Faoilleach aig 7.30f. Airson barrachd fiosrachaidh, faic duilleag an tachartais.

Dealbh: Aiseag 1 le Michael Faint