Brian Ó hEadhra & Fiona NicCoinnich


  • Ceann-latha
  • Venue Taigh-tasgaidh agus Ionad Ealain Taigh Chearsabhagh
  • Seòrsaichean Tachartais Na h-Ealainean

Oidhche shònraichte de dh’òrain Ghàidhlig seann is ùr, tiocaidean air an doras. £8/£6

Bidh bùth-obrach seinn sa Ghàidhlig ann bho 4f-5f.