Home > Event > Buth-obrach bàrdachd Seachdainn Leabhraichean na h-Alba

A stylised cover that has a variety of shades of pink in the background. The middle ground features a photograph of Pauline Prior-Pitt on the right side of the cover. The foreground features a little man with dark brown hair and moustache, he is wearing a light blue jumper and striped orange trousers. He is holding a white sign promoting Book Week Scotland 2021. Behind him is some more pink promotional graphics with three cartoon characters celebrating this event.

Buth-obrach bàrdachd Seachdainn Leabhraichean na h-Alba

Mar phàirt de phrògramadh Seachdain Leabhraichean na h-Alba 2021, bidh bùth-obrach sgrìobhaidh aig Taigh Chearsabhagh air beachdan mu chomharrachadh, air a stiùireadh leis a’ bhàrd Pauline Prior-Pitt.

Feuch an glèidh thu tiogaid ro thoiseach an tachartais gus ar cuideachadh le crìochan comas agus astar sòisealta. Thoir leat cuid de stuthan sgrìobhaidh còmhla riut. Bidh sinn a’ toirt seachad deochan teth dha luchd-frithealaidh nam bùthan-obrach, ged thoir an aire gum bi an taigh-bidhe dùinte agus mar sin ’s dòcha gum bi thu airson greimean-bìdh a thoirt leat.

Is e ‘Comharrachadh‘ an cuspair a chaidh a shuidheachadh airson Seachdain Leabhraichean na h-Alba 2021. Aig Taigh Chearsabhagh, tha sinn a’ comharrachadh bàrdachd Gàidhlig agus Beurla. Ann an nota gu COP26, bidh sinn a’ roinn dàin a bhios a’ comharrachadh no a’ nochdadh dragh mun àrainneachd againn.