Home > Event > Bùth-obrach sgrìobhaidh le Chrys Salt: Make your writing speak

Photo of Chrys Salt

Bùth-obrach sgrìobhaidh le Chrys Salt: Make your writing speak

Nach tig sibh còmhla rinn aig bùth-obrach sgrìobhaidh ‘Make your writing speak’, le Chrys Salt a tha na bàrd, sgrìobhadair, cleasaiche agus stiùiriche theatair.

Chan eil adhbhar air thalamh gum biodh bàird/sgrìobhadairean math air taisbeanadh, ach tha e na chuideachadh.

Seallaidh Chrys cuid a chleasan is sgilean a’ chiùird bhon eòlas aice fhèin, nuair a bha i na cleasaiche (Repertory Theatre / West End / telebhisean / radio), agus bhon eòlas aice air a bhith a’ taisbeanadh a h-obair fhèin.  Air sàilleabh…

Bidh bàrdachd math air a dheagh thaisbeanadh ga dhèanamh nas fheàrr buileach.

Bidh bàrdachd nach eil cho math, air a dheagh thaisbeanadh, ga dhèanamh nas fheàrr.

’S urrainn deagh chleasaiche taisbeanadh air Yellow Pages a dhèanamh inntinneach.

Tha Chrys air a’ bhùth-obrach seo a thabhann do sgrìobhadairean air feadh an t-saoghail.  Tha am bùth-obrach an-asgaidh ach chan eil mòran àiteachan ann is mar sin bu chòir dhuibh àite a ghlèidheadh ron àm.

Thòisich Chrys a’ cùrsa-beatha mar chleasaiche, a’ nochdadh san Repertory Theatre, West End, telebhisean agus rèidio.  Tha i air còig chruinneachaidhean slàn de bhàrdachd a sgrìobhadh, ceithir chruinneachaidhean goirid, agus tha an obair aice air eadar-theangachadh ann an grunn chànain.  Chaidh ceòl a chur ris an obair aice cuideachd, le iomadh sgrìobhaiche-ciùil.  Tha Chrys air taisbeanaidhean a thoirt seachad air feadh Bhreatainn agus air feadh an t-saoghail, agus air iomadh duais is bursaraidh fhaighinn.  Ann an 2014 choisinn i MBE airson Seirbheisean do na h-Ealain.

Bidh Chrys cuideachd a’ leughadh a cuid obrach aig feasgar bàrdachd air Diardaoin 25 Giblean, aig 7.30f.

Nam bu toigh leibh taic a chur ris a’ phrògram againn agus ar cuideachadh tachartasan a thabhann an-asgaidh, dh’fhaodadh sibh tabhartas a thoirt do Thaigh Chearsabhagh.

Booking

Bookings are no longer available for this event.