Home > Event > Bùth-Obrach Sgrìobhaidh le Margot Henderson

Bùth-Obrach Sgrìobhaidh le Margot Henderson

Thig còmhla ri Margot Henderson airson bùth-obrach sgrìobhaidh aig Taigh Chearsabhagh. Tha Margot na bàrd Albannach Èireannach, sgeulaiche, sgrìobhadair òrain agus neach-ealain coimhearsnachd. Tha an obair aca a’ comharrachadh ar ceangal ri nàdar, àite, coimhearsnachd agus dualchas. Bidh iad a’ sgrìobhadh agus a’ dealbhadh pìosan taisbeanaidh airson fèisean, co-labhairtean agus tachartasan cultarail, a’ gabhail a-steach Is This It agus Tae Absent Friends.

Thèid a’ bhùth-obrach a chumail ann an àite a’ chafaidh ann an Taigh Chearsabhagh, ged nach toir sibh an aire nach bi seirbheis aig a’ chafaidh fhèin Disathairne tron ??gheamhradh. Bidh goireasan dèanamh deoch teth rim faighinn do chom-pàirtichean na bùth-obrach agus tha fàilte oirbh lòn làn a thoirt leibh às dèidh na bùth-obrach.

Bidh Margot cuideachd a’ cumail oidhche bàrdachd ann an Taigh Chearsabhagh Diardaoin 27 Faoilleach. Airson tuilleadh fiosrachaidh agus glèidhidh, tadhal air duilleag an tachartais.