Home > Event > Cèilidh Film Dealbh-dùthcha Sgeulachdan: Innse Gall

Cèilidh Film Dealbh-dùthcha Sgeulachdan: Innse Gall

Gabh tlachd aig oidhche de sgeulachdan ioma-mheadhain far am bidh saoghal de sgeulachdan Albannach ionadail a’ nochdadh tro ghuthan sgeulaichean traidiseanta beò agus film làrach-sònraichte mu na cruthan-tìre às a thàinig iad. Air a chumail leis an sgeulaiche Innse Gall, Ian Stephen, le ceòl bho Kenneth Linklater.

Riochdaichte le Transgressive North mar phàirt de Bhliadhna Sgeulachdan VisitScotland.

Booking

Bookings are no longer available for this event.