Home > Event > Cèilidh Film Dealbh-dùthcha Sgeulachdan: Innse Gall

Cèilidh Film Dealbh-dùthcha Sgeulachdan: Innse Gall

Gabh tlachd aig oidhche de sgeulachdan ioma-mheadhain far am bidh saoghal de sgeulachdan Albannach ionadail a’ nochdadh tro ghuthan sgeulaichean traidiseanta beò agus film làrach-sònraichte mu na cruthan-tìre às a thàinig iad. Air a chumail leis an sgeulaiche Innse Gall, Ian Stephen, le ceòl bho Kenneth Linklater.

Riochdaichte le Transgressive North mar phàirt de Bhliadhna Sgeulachdan VisitScotland.

Booking

Ticket Price Quantity
Cèilidh Film Dealbh-dùthcha Sgeulachdan, 21 Dàmhair £10.00 Sold out
Cèilidh Film Dealbh-dùthcha Sgeulachdan, 21 Dàmhair £8.00 Sold out
Cèilidh Film Dealbh-dùthcha Sgeulachdan, 21 Dàmhair £6.00 Sold out
Cèilidh Film Dealbh-dùthcha Sgeulachdan, 21 Dàmhair £3.00 Sold out
Please review our Privacy Policy for details of how we store and use your data.