Club Sathairne


Tha an tachartas seo a’ ruith bho 10 Am Màrt 2018 gu 24 Am Màrt 2018. Tachraidh e a-rithist air DiSathairne 24th Am Màrt 2018 10:30m

  • Venue Taigh-tasgaidh agus Ionad Ealain Taigh Chearsabhagh
  • Seòrsaichean Tachartais Foghlam
  • Cinn-latha ri thighinn:

10:30m (5-9 bliadhna a dh’aois) & bho mheadhan-latha (10+).

’S urrainn do theaghlaichean is caraidean falbh ann dha seisean sam bith còmhla mar as freagarrach.

£2 gach duine-chloinne (gus an dearbhar maoineachadh ùr).