Club Sathairne


Thàinig an tachartas seo gu crìoch air 24 Am Màrt 2018

  • Venue Taigh-tasgaidh agus Ionad Ealain Taigh Chearsabhagh
  • Seòrsaichean Tachartais Foghlam

10:30m (5-9 bliadhna a dh’aois) & bho mheadhan-latha (10+).

’S urrainn do theaghlaichean is caraidean falbh ann dha seisean sam bith còmhla mar as freagarrach.

£2 gach duine-chloinne (gus an dearbhar maoineachadh ùr).