Home > Event > Club Sathairne

Saturday Club

Club Sathairne

10:30m (5-9 bliadhna a dh’aois) & bho mheadhan-latha (10+).

’S urrainn do theaghlaichean is caraidean falbh ann dha seisean sam bith còmhla mar as freagarrach.

£2 gach duine-chloinne (gus an dearbhar maoineachadh ùr).