Home > Event > Cruinneachadh airson Trì, Atharrachadh, agus Obair ri Abachadh

Three posters are combined in one image with diagonal lines separating them. The left one has a white background and slivers of colourful landscape paintings. The middle one is on black and shows a dark photograph of a winter scene. The third is in shades of cold light blue, built from abstract shapes

Cruinneachadh airson Trì, Atharrachadh, agus Obair ri Abachadh

Tha fàilte chridheil oirbh a thighinn còmhla rinn airson cruinneachadh sònraichte gus na taisbeanaidhean a th’ ann an Taigh Chearsabhagh an-dràsta a chomharrachadh. Thigibh airson Atharrachadh, Trì, agus Obair ri Abachadh fhaicinn, coinnich ris na luchd-ealain agus bruidhinn air na sàr obraichean a tha air an taisbeanadh.

Bidh biadh an-asgaidh ri fhaighinn, agus bidh na dorsan fosgailte bho 7.30f. Chan eil feum air tiogaid airson an tachartais seo ach bidh sinn ag iarraidh air luchd-tadhail a bhith a’ cleachdadh astar corporra far an gabh sin dèanamh.