Home > Event > DREUCHD BHÀN: Manaidsear a’ Chafè

Food plate

DREUCHD BHÀN: Manaidsear a’ Chafè

Tha sinn a’ siubhal cuideigin èasgaidh a thigeadh an lùib sgioba TC. Cuideigin a choimheadadh air an obair seo mar chothrom leasachaidh; cuideigin a tha aoigheil, dìcheallach, sgairteil agus a tha titheach air bèicearachd agus biadh math às an sgìre a th’ air a dheagh thaisbeanadh.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun obair ann am Pasgan Tagraidh Manaidsear a’ Chafè. Cuir brath gu norman@taigh-chearsabhagh.org neo jane@taigh-chearsabhagh.org neo thig a-steach a dh’iarraidh am pasgan.

Latha dùnadh thagraichean; 30mh am Màrt, 2018

An cois an tagraidh, nach cuir thu:

  • Litir chòmhdaich no post-d ag innse carson a bu mhath leat an obair.
  • Reasabaidh inntinneach a dh’fhaodadh an Cafè a thabhainn;
  • An tagradh ’s e air lìonadh:

Bidh an obair airson 35 uairean san t-seachdain, le 1-2 DiSathairne sa mhìos, agus 2 latha dheth san t-seachdain.

Bidh tuarastal ann, £16k-£19k a rèir eòlais.

Feumaidh deagh sgilean bèicearachd, bhiodh Gàidhlig na buannachd.