Home > Event > Glas ’s Gorm: Roghainn eile Cyanotype

Image of light blue denim fabric with darker blue design imprints.

Glas ’s Gorm: Roghainn eile Cyanotype

Tha diofar fhaclan Gàidhlig a’ dèanamh dealbh dhuinn air tòna is tuar dhathan.  Bidh cothrom aig inbhich òga aig a’ bhùth-obraich seo dathan glas is gorm fheuchainn air stuth aodaich.

Rannsachaidh sinn dathan liath le bhith a’ dealbhachadh air seacaidean denim, lèintean-t agus bagaichean tote, airson an toirt dhachaigh.  ’S e bùth-obrach phractaigeach a tha seo agus bidh an luchd-frithealaidh a’ feuchainn pròiseasan cyanotype le bhith a’ cur ìomhaighean is nithean ri chèile airson làraich fhàgail air diofar stuth aodaich.  Chan fheumar eòlas sam bith ro làimh, bhiodh e math nan toireadh luchd-frithealaidh leotha ìomhaighean is beachdan sam bith a bu toigh leotha fheuchainn, agus fiù ’s na seann jeans liath aca! 

Air a mholadh airson aoisean 12-18 bliadhna.

Tha sreath de 3 bùthan-obrach eile ann an Cyanotype agus Beul-aithris Ghàidhlig ga thabhann do chloinn aois 8-14 bliadhna sa Ghearran.

Thèid taisbeanadh a chur ri chèile ann an cafaidh Thaigh Chearsabhaigh le dealbhan air toradh na h-obrach.

Bidh a’ bhùth-obrach seo a’ gabhail àite air Seachdain na Gàidhlig, seachdain a tha a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig air feadh na cruinne.

Booking

Ticket Price Quantity
Glas ’s Gorm: Roghainn eile Cyanotype, Disathairne 25 Gearran, 1.00f-3.30f £9.00 Sold out
Please review our Privacy Policy for details of how we store and use your data.