Home > Event > Ionnsachadh + Mothachadh Fiadhachd

Cyanotype image of three feathers.

Ionnsachadh + Mothachadh Fiadhachd

Lasachadh prìs ri fhaighinn airson pàirt thiogaid!

Tadhal, fairich, ionnsaich agus freagair gu cruthachail ri Teàrmann Nàdair Bhaile Raghnaill ann an Uibhist a Tuath, tron tachartas fad ceithir latha seo a tha a’ gabhail a-steach ealain lèirsinneach, dealbhadaireachd  agus nàdar.  Siubhal a’ mhachaire, talamh torrach, brèagha, le feurachd làn fhiadh-bheatha, àrainneachd nàdarra nach fhaicear ach ann an Innse Gall.

Air do chuairteachadh le boglaichean, coileagan, tràighean mhòra gainmhich agus cladach creagach, tha an t-àite seo taghta airson ceangal a thogail le cruth na tìre.  A bharrachd air cothrom ionnsachadh mu dheidhinn dòighean-obrach agus ruitheam croitearachd, tha deagh theans ann gum faic thu an traon, a thuilleadh air eòin-imrich eile, is iad air an eilean a ruighinn.

Tha an cothrom inntinneach seo air a chur ri chèile do dhuine sam bith aig a bheil ùidh san t-saoghal nàdarra againn, fiadh-bheatha, dealbhadaireachd, clò-bhualadh agus gabhail sgrìob!

Dealbh dubh is geal air iolaire air cnoc agus curracag ag itealaich os a chionn.

[Còir-deilbhe: Cliff Redditch]

Bidh fòcas ann air pròiseasan dealbhadaireachd analogach dubh is geal, agus dealbhadaireachd sionc le stuth-bleithe cruaidh is bog.  Gheibh sibh tlachd agus brosnachadh bho ghnìomhan feumail air an stiùireadh le eòlaichean-cleachdaidh, agus buidhnean deasbaid is òraidean a’ cur ris a seo, is gach gnothach a’ tabhann misneachadh, tuigse chruthachail agus taic theicnigeach.

Bhiodh eòlas a choreigin air obair clò-bhualaidh no dealbhadaireachd analogach feumail ach idir riatanach.

Aois 16+

Tha sinn a’ tabhann tiogaid shònraichte aig prìs nas ìosaile do choimhearsnachd chruthachail Uibhist is Bharraigh, gus taic a thoirt dhaibhsan a tha a’ fuireach agus a’ cruthachadh faisg air làimh.  Ma tha thu a’ fuireach air eilean eadar Beàrnaraigh is Bhatarsaigh, gheibh sibh lasachadh prìse 25% air a’ phrìs àbhaisteach le bhith a’ taghadh roghainn Uibhist + Barraigh.  Tha lasachadh prìs ri fhaighinn airson pàirt thiogaid cuideachd, a rèir cò na làithean a tha sibh ag iarraidh tighinn ann.  Faicibh na roghainnean tiogaid gu h-ìosal.

Airson tuilleadh fios, thoiribh sùil air a’ phrògram obrach air fad, airson taghadh cò na làithean as fheàrr leibh: Learning + Living Wildness Schedule 

Cuiribh fios gu taigh@taigh-chearsabhagh.org ma tha ceistean sam bith agaibh mun tachartas.

Dealbh air togalach Teàrmann Eoin Bhaile Raghnaill, togalach beag. ìosal, geal, le dà bheinge air a' bheulaibh.

[Còir-deilbhe Tèarmann Bhaile Raghnaill: John Kippin]

Eachdraidh beatha nan òraidichean is stiùirichean

Professor (Emeritus) John Kippin has photographed in the landscape for over 40 years. His work has been widely exhibited both in the UK and overseas. He has presented his work to numerous conferences and seminars, and he is widely known for his contribution to the development of Landscape photography. He has contributed to numerous publications. His most recent book publication is ‘From a True Story’, and he is co-author with Nicola Neate of the landscape and culture book ‘In this Day and Age’ The Outer Hebrides (short-listed for the Nature book of the year award). He is known for his large-scale colour and black and white works, many of which are in public and private collections, and he is widely experienced in both analogue and digital photography.

Nicola Neate has an MA in Printmaking PGDip in Photography. Her practice is inspired by the unique landscape of North Uist. She makes work by photographing and using discarded objects, foliage and other materials that she collects through walking or otherwise physically engaging with the landscape. She has over 20 years of experience in printmaking and is the Print Workshop and Darkroom Coordinator at Taigh Chearsabhagh Museum and Art Centre.  Her work has been extensively exhibited in London and the North of England, and is co–author with John Kippin of the landscape and culture book ‘In this Day and Age’ The Outer Hebrides (short-listed for the Nature book of the year award).

Jamie Boyle has worked for the RSPB since 1984. He was posted to Balranald Bird Sanctuary in 1989 and has been working in North Uist ever since. Balranald has a unique mix of farmland, machair, coastline, wetlands and lochs, making this home to a large variety of birds. With 34 years of experience in managing wildlife on the machair, Jamie will take you on a guided walk. At this time of year (20th – 23rd April), there will be a lot of species of birds to see – particularly wader birds. Jamie will talk about the ecology and history of this place and how it differs from the mainland.

Shona MacLellan is the Community Engagement Officer for the RSPB in the Outer Hebrides. Shona lives in Lewis but is a native Gaelic speaker from South Uist. She is a keen amateur wildlife photographer who uses photography and the Gaelic species names to talk more about them. As part of the session on The Gaelic Names of Birds and Species, participants will learn more about the Gaelic names of birds and species in the Outer Hebrides.  The session will look at how their names can explain more about a bird’s colour, size, behaviour or habitat that it can be found in. This session will also include some storytelling about how some species got their name. By looking at the Gaelic names, the session aims to inspire participants to create.