Home > Event > Pìobroch

Image of planet Earth with one half represented as on fire with an orange glow and the other half with a blue glow, against a black background.

Pìobroch

Ciamar a tha e a’ faireachdainn a bhith air “làr na thèine” le feum mhòr air atharrachadh ach gun cus roghainnean?  ’S e taisbeanadh theatair ioma-mheadhan a th’ ann am Pìobroch, a tha a’ dèanamh coimeas air Èiginn na Gnàth-shìde agus Mòr-thubaist Piper Alpha ann an 1988.  Air a chruthachadh leis an sgrìobhadair agus neach-ealain John Bolland, a tha stèidichte ann an Siorrachd Obar Dheathain, tha an taisbeanadh ùr brosglachadh seo a’ cleachdadh fhaclan, ceòl beò agus ìomhaighean lèirsinneach shònraichte gus riochdachadh an t-eòlas pearsanta agus sòisealta acasan a thàinig beò à Piper Alpha, agus an càirdeas eatarrasan is na dùbhlain a tha romhainn uile ann an saoghal a tha a’ blàthachadh.

Air a chò-stiùireadh le Mark MacThòmais, a bha roimhe na Stiùiriche Ealain aig an Royal Lyceum ann an Dùn Èideann, tha Pìobroch air a chruthachadh le sgioba air leth de phroifeiseantaich theatair.  A’ cur ris na faclan aig John Bolland, tha Fraser Fifield a’ toirt seachad taic ciùil beò don taisbeanadh.

Fianais:

“Dian” “Iarrtach” “Greimeachdach” “Trom” “Obair chiùird” “Cumhachdach” “Ealanta”

“Bha ealan sa cheàird a thug air seinn.”

“Tha an taisbeanadh seo ag ràdh ‘seo a’ chòmhradh a tha feum againn air’. Tha e fìor phearsanta. Dìreach nuair a bha e a’ fàs ro ghruamach dh’atharraich thu e le gluasad suidse.”

“Iongantach mar a ghluaiseas tu eadar Piper Alpha agus cuspair cruinneil na h-àrainneachd.”

Air a chur air adhart ann an com-pàirteachas le Ceòlas.