Home > Event > Sgrìneadh de Film 8mm Beàrnaraigh

Sgrìneadh de Film 8mm Beàrnaraigh

Faodail | Found

Tasglann Film na h-Innse Gall

A’ Taisbeanadh:

Sgrìneadh de Film 8mm Beàrnaraigh

Dihaoine 1mh, 15mh, 22mh an Dàmhair, 7f.

Sgrìneadh 60mion agus còmhradh. Pìosan-film eadar-dhealaichte gach oidhche.

Bi sinn a’ taisbeanadh diofar pàirt dhen co-chruinneachadh gach oidhche, tha sinn an dòchas gum bi sibh comasach air tighinn gu gach tachartas:

 1mh An Dàmhair – Aiseagan agus Siubhal;

15mh An Dàmhair – Beatha nan Eilean;

22mh An Dàmhair – Croitearachd.

Duais dorais saor an asgaidh, bi fàilte air tabhartasan gu maoin càraidh mullach an talla.

Tha e riatanach àite chùmhnadh tro ar làrach-linn, neo nach cuir sibh fòn gu: 01870603970