Home > Event > Taisbeanadh Fiadh-bheatha nan Eilean

Taisbeanadh Fiadh-bheatha nan Eilean

Mar phàirt den Fhèis Fiadh-bheatha nan Eilean, tha RSPB Innse Gall air luchd-ealain agus dealbhadairean an cuid ealain le fiadh-bheatha nan eilean a thaisbeanadh. Tro ealain agus dealbhan, tha sinn a’ faicinn nas mionaideach na h-eòin agus an fiadh-bheatha a tha timcheall oirnn agus tha seo a’ toirt dhuinn cothrom a bhith a’ smaoineachadh air cho mìorbhaileach is cho cudromach sa tha iad. B’ e seo aon den na h-adhbharan a chaidh an Fhèis Fiadh-bheatha a’ stèidheachadh.

A’ taisbeanadh an cuid ealain is dealbhan bi Sharon Nic a’ Phearsain, Uilleam Neill, Eilidh Carr agus Shona Nic Illfhialain.