Home > Taga: film

Film is Fuachd

Bloga | Published 7 An Dùbhlachd 2018

Nach fhada on a sgrìobh mi an seo! Tha mi duilich mun a sin, ach tha leisgeul math agam. Air […]

Caraid is Cabhsair

Bloga | Published 1 An Dàmhair 2018

‘S cinnteach gum b’ e Ciaradh na h-Oidhche, leth-dhealbh-chluich is leth-chèilidh san t-seann nòs, gràinne-mullaich na dà sheachdaine chaidh seachad. […]

Filmean is Cànanan

Bloga | Published 6 An t-Sultain 2018

An t-seachdain-sa lean mi orm ag obair air a’ phròiseact-bhideo mun Iolaire. Ach chaidh an obair ud a bhreacadh ‘s […]