Taigh Chearsabhagh Taigh-Tasgaidh agus Ionad Ealan

NA H-AMMANAN FOSGLAIDH ÙR AGAINN BHO DILUAIN 31 AN CEITEAN 

DILUAIN – DISATHAIRNE, 10.00m – 4.00f

Tha sinn air ar dòigh gu bheil na gailearaidhean and an cafaidh aig Taigh Chearsabhagh, còmhla ri an oifig a phuist agus a bhùth, a-rithist fosgailte don coimhearsnachd againn agus luchd-cuairt don eilean.

Tha riaghailtean teann COBHID-19 fhahast nan àite gus dèanamh cinnteach gum bi sàbhailteachd ar luchd-obrach agus gach neach a thig a-steach don togalach againn. Feuch an leugh thu gu faiceallach agus cùm ris an stiùireadh a tha air a thaisbeanadh gu follaiseach air feadh an taigh-tasgaidh agus an ionad ealain. Tha sinn a ’coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ cur fàilte oirbh!

Is e am prìomh dhleastanas a tha oirnn sàbhailteachd an luchd-obrach is an luchd-chleachdaidh againn a dhearbhadh, a bharrachd air a bhith ag obair a chuideachadh gus coimhearsnachd nan eilean againn a dhìon bho bharrachd sgaoilidh de Chovid-19.

Tha ceuman làidir mu astarachadh sòisealta an sàs tron togalach againn. Tha sinn ag iarraidh air an luchd-chleachdaidh air fad againn meas a thoirt do na modhan-obrach againn a thaobh sàbhailteachd agus cumail riutha gu teann, a bharrachd air comhairle an luchd-obrach againn. Thathar a’ cur deuchainn gach là air luchd-obrach Thaigh Chearsabhagh air fad airson teòthachd.

Tha Taigh Chearsabhagh a’ toirt taing dhan choimhearsnachd gu lèir airson taic a chumail rinn agus tha e ag iarraidh air a h-uile duine tighinn slàn agus cumail ris na ceuman iomchaidh aig an àm dhoirbh seo.

Tha Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh na ionad far am faod daoine coinneachadh, beachdan a nochdadh, sgilean ùra ionnsachadh agus eòlas a chur air taisbeanaidhean is tachartasan a tha làn mac-meanmna agus nan togail-inntinn.

Tha an suidheachadh is an àrainneachd air eilean glè chudromach dhan obair a tha sinn a’ dèanamh, tha an t-àite agus cànan is dualchas na Gàidhlig mar chuid den ìomhaigh againn.

Tha taisbeanaidhean cunbhalach againn anns na h-ealainean lèirsinneach, ann an ìomhaighean gluasadach agus ann an dualchas, tha ceòl beò againn, clasaichean ann an ealain do chloinn is do dh’inbhich, buidhnean is tachartasan do luchd-sgrìobhaidh agus prògram ùr Foghlaim is For-ruigheachd.

Tha Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh na chom-pàirteachas eadar Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath agus Comann Ealain Uibhist. Chruthaich an dà bhuidheann shaor-thoileach Urras Thaigh Chearsabhagh ann an 1993 agus thar iomadh bliadhna tha iad air taigh-tasgaidh is ionad-ealain soirbheachail a chruthachadh far a bheil mòran ga thabhann do luchd-tadhail agus don choimhearsnachd ionadail.

Agus e suidhichte ann an Loch nam Madadh, am port a-steach gu Uibhist a Tuath, tha Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh an cois cladach làrach-mhara Raoin Shònraichte Ghlèidhteachais. Tha a’ mhuir is an t-adhar a’ bualadh air saoghal nan ealain agus a’ chultair aig Taigh Chearsabhagh.

Air a spreagadh leis an t-suidheachadh fa leth againn air eilean, tha prògram beòthail inntinneach de thaisbeanaidhean, de thachartasan agus air a’ bhlàr a-muigh a’ dol againn fad na bliadhna aig Taigh Chearsabhagh.

Taisbeanaidhean agus Tachartasan Làithreach

Tha an Taisbeanadh Samhraidh CEU fosgailte!  Gailearaidhean Stiùidio / An-asgaidh  10m-4f / Diluain – Disathairne  Tha an Taisbeanadh Samhraidh CEU na thaisbeanadh buidhne le luchd-ealain buill den chomann proifeasanta ionadail a ’taisbeanadh an tàlant a tha ag obair air feadh nan eileanan. Tha an taisbeanadh a ’toirt a-steach measgachadh drùidhteach de obair-ealain tùsail còmhla ri […]

Leugh barrachd

Tha Plastiag Iongantach! na bhùth-obrach air a stiùireadh le neach-ealain a ’sealltainn mar as urrainn dhuinn plastaig ath-chleachdadh gus na feartan iongantach aige a mhealtainn. Anns an t-seisean dèanamh làimhe seo atharraichidh tu sgudal plastaig gu sgòthan agus craobhan gus do chothromachadh àrainneachdail fhèin a chruthachadh. Bidh a ’bhùth-obrach aig Taigh Chearsabhagh leis an neach-ealain […]

Leugh barrachd

Ceangailte ris an taisbeanadh Beachdaich Plastaig, tha Taigh Chearsabhagh agus Applied Arts Scotland a ’ruith bùth-obrach do luchd-dèanaidh aig a bheil ùidh ann a bhith a’ dealbhadh cleachdadh a tha nas seasmhaiche don àrainneachd. Cuidichidh a ’bhùth-obrach seo thu gus sgrùdadh a dhèanamh air na dòighean-obrach agad fhèin a thaobh stuthan agus dèanamh, deagh chleachdadh a chomharrachadh agus iomlaid bheachdan a bhrosnachadh.

Leugh barrachd