Taigh-Tasgaidh agus Ionad-Ealain Taigh Chearsabhagh

Comann Ealain Uibhist: Taisbeanadh Fosgailte Geamhraidh


Pìosan-obrach Beaga. A’ gabhail a-steach obair oileanaich ealain UHI ionadail. A’ togail air soirbheachas bhliadhnaichean roimhe, tha taisbeanadh geamhraidh Comann […]

Ur Turas


Uairean-Fosglaidh Samhradh (bho Dhiluain 3 Giblean): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne. Geamhradh (bho Dhiluain 31 Dàmhair): 10m – 4f, […]

Lines (57° 59' N, 7° 16'W)

Stàladh Solais Loidhnichean

Stàladh sholas a tha eadar-ghnìomach is sònraichte don ionad le Pekka Niittyvirta & Timo Aho