Taigh-Tasgaidh agus Ionad-Ealain Taigh Chearsabhagh

reFresh


Is e a th’ ann an reFresh taisbeanadh is pròiseact an cois pròiseact Coimiseanan Luchd-ealain na Gnàth-shìde air a bheil […]

Ur Turas


Uairean-Fosglaidh Samhradh (bho Dihaoine 1 Giblean): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne. Geamhradh (bhon t-Samhain): 10m – 4f, Diluain gu […]

Lines (57° 59' N, 7° 16'W)

Stàladh Solais Loidhnichean

Stàladh sholas a tha eadar-ghnìomach is sònraichte don ionad le Pekka Niittyvirta & Timo Aho