Taigh-Tasgaidh agus Ionad-Ealain Taigh Chearsabhagh

Taisbeanadh Fosgailte Samhraidh UAA 2022 – seachdain a bharrachd!


An taisbeanadh samhraidh bliadhnail againn de dh’ obair ealain bho luchd-ealain a tha nam buill de Chomann Ealain Uibhist. Faodaidh […]

Ur Turas


Uairean-Fosglaidh Samhradh (bho Dihaoine 1 Giblean): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne. Geamhradh (bhon t-Samhain): 10m – 4f, Diluain gu […]

Lines (57° 59' N, 7° 16'W)

Stàladh Solais Loidhnichean

Stàladh sholas a tha eadar-ghnìomach is sònraichte don ionad le Pekka Niittyvirta & Timo Aho