Taigh-Tasgaidh agus Ionad-Ealain Taigh Chearsabhagh

Donald McLeod Retrospective: The Receding Tide


Taisbeanadh a’ toirt sùil air ais air obair le fear-ealain agus fear-teagaisg às an àite, Dòmhnall MacLeòid nach maireann (1948-2016), […]

Tadhail Oirnn


Uairean-Fosglaidh Samhradh (bho Dhiluain 1 Giblean): Taigh Chearsabhagh agus am bùth: 10m gu 4f, Diluain gu Disathairne Cafaidh: 10m gu […]

Lines (57° 59' N, 7° 16'W)

Stàladh Solais Loidhnichean

Stàladh sholas a tha eadar-ghnìomach is sònraichte don ionad le Pekka Niittyvirta & Timo Aho