Home > Ur Turas

Ur Turas

Uairean-Fosglaidh

Samhradh (bho Dhiluain 3 Giblean): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne.

Geamhradh (bho Dhiluain 31 Dàmhair): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne. Tha an cafaidh fosgailte 10m – 3f.

Làithean dùinte sa Gheamhradh

Ceann-làAn togalachOifis a’ Phuist + A’ Bhùth
An Dùbhlachd
Là na Sàbaid 25DùinteDùinte
Diluain 26DùinteDùinte
Dimàirt 27DùinteDùinte
Diciadain 28FosgailteFosgailte 10.30m – 1.30f
Diardaoin 29FosgailteFosgailte 10.30m – 1.30f
Dihaoine 30FosgailteFosgailte 10.30m – 1.30f
Disathairne 31DùinteDùinte
Am Faoilleach
Diluain 2DùinteDùinte
Dimàirt 3DùinteDùinte
Diciadain 4DùinteDùinte
Diardaoin 5DùinteFosgailte 10.30m – 1.30f
Dihaoine 6DùinteFosgailte 10.30m – 1.30f
Disathairne 7DùinteDùinte
Diluain 9DùinteFosgailte 10.30m – 1.30f
Dimàirt 10DùinteFosgailte 10.30m – 1.30f
Diciadain 11DùinteFosgailte 10.30m – 1.30f
Diardaoin 12DùinteFosgailte 10.30m – 1.30f
Dihaoine 13DùinteFosgailte 10.30m – 1.30f
Disathairne 14DùinteDùinte
Disathairne 21DùinteDùinte
Disathairne 28DùinteDùinte

Mur a bheil sibh cinnteach, ’s urrainn dhuibh fònadh 01870603970, agus taghaibh ‘shop’, airson dèanamh cinnteach gu bheil sinn fosgailte mus tig sibh. 


Tha sinn den bheachd gu bheil e na phàirt riatanach de làithean-saora ann an Uibhist a Tuath ùine a chur seachad anns na Gailearaidhean is Taigh-Tasgaidh againn, còmhla ri cothrom a ghabhail airson rudeigin sònraichte a cheannach anns a’ bhùth agus stad greis airson biadh anns a’ chafaidh againn.

Tha sinn a’ dèanamh fiughar ri fàilte a chur oirbh aig Taigh Chearsabhagh!

Tadhalaibh air a’ Bhuth air-loidhne an seo, no faicibh na Goireasan Butha agus Cafaidh againn.