Home > Ur Turas

Ur Turas

Uairean-Fosglaidh

Samhradh (bho Dihaoine 1 Giblean): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne.

Geamhradh (bhon t-Samhain): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne. Tha an cafaidh fosgailte 10m – 3f, agus tha e dùinte air Disathairne.

Bidh sinn ag obair gu cruaidh gus an luchd-obrach, an luchd-cleachdaidh agus coimhearsnachd an eilein againn a dhìon bho Chovid-19. Nach cùm thu ris na ceuman a thaobh sàbhailteachd a tha an sàs air feadh an togalaich againn agus thoir meas do luchd-tadhail eile. Tha sinn a’ moladh gun caith thu aghaidh-choimheach nuair a bhios tu a’ gluasad mun taigh-bhidhe, taigh-tasgaidh agus mu na taighean-taisbeanaidh againn agus gun dèan thu feum math den stuth-shlàinteachaidh làimhe a tha ri fhaotainn.

Tapadh leat airson do chuideachaidh.

Nar beachd-sa, tha ùine a chur seachad anns na Gailearaidhean agus ar Taigh-Tasgaidh, còmhla ri cothrom a ghabhail airson rud sònraichte a cheannach anns a bhùth agus stad airson biadh anns a’ chafaidh againn, na pàirt riatanach de làithean-saora ann an Uibhist a Tuath.

Tha sinn a’ dèanamh fiughar ri fàilte a chuir oirbh gu Taigh Chearsabhagh!