Home > Event > Sgeulachd Hiort: St Kilda Story

Sgeulachd Hiort: St Kilda Story

St Kilda Opening April 2014 016

 

 

 

 

 

 

 

Sgeulachd Hiort: St Kilda Story

Tha Hiort 39 mile (63km) iar-thuath air Uibhist a Tuath.  Tha e a-muigh anns a’ Chuan Siar.  ‘S e an t-àite is iomallaiche anns na h-Eileanan Bhreatainn agus chan eil còmhdhail làitheil ann.

Tha an taisbeanadh seo ag innse sgeulachd Hiort bhon eachdraidh as tràithe gus an latha an-diugh, a gabhail a-steach na daoine agus fiadh-bheathaichean.  Ged nach eil duine a fuireach air Hiort làn ùine a-nisd tha fhathast ceangal làidir aig Uibhist seach gu bheil daoine às an seo ag obair a-muigh ann aig bunait an airm.

Tha sinn an dÒchas gun cÒrd e ribh a bhith ag ionnsachdadh mun eilean annasach seo.

 

Sgeulachd Hiort: St Kilda Story

St Kilda lies 39 miles (63km) to the northwest of North Uist.  It is found out in the Altantic Ocean and is the remotest part of the British Isles with no regular transport links.

This exhibition tells the story of St Kilda from the earliest history until the present day including the wildlife and the people.  Although there are now no permanent residents there is still a strong Uist link through the civilian personel who staff the MoD military base which is on the island.

We hope you enjoy learning about this extraordinary island.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *