Home > Cafaidh

Cafaidh

Tha ancafaidh againn suidhichte aig cridhe Thaigh Chearsabhagh le seallaidhean mìorbhaileach thairis air sàileanan Loch nam Madadh gu na beanntan fad’ às anns na Hearadh. Nuair a bhios an t-sìde freagarrach, tha an t-ionad-suidhe againn a-muigh air an t-slighe-fhiodha na àite gun sàrachadh gus lòn no srùbag bheag a ghabhail air a- bhlàr a-muigh.

Gach latha tha clàr-bidhe againn de stuth ùr, eanraich, ceapairean, glasairean, tòstagan agus fuineadh aig an taigh a’ cleachdadh farsaingeachd de ghrìtheidean a gheibhear gu h-ionadail le luchd-solair sna h-eileanan, Taigh-rèisgidh Innse Gall, Teàrlach MacLeòid Steòrnabhaigh agus Cofaidh Skydancer, stèidhichte ann an Uibhist a Deas, nam measg.

Cha leig luchd-cleachdaidh leas bòrd a chur air dòigh mus tadhail iad air Taigh Chearsabhagh. Fhad ‘s a tha iad a’ feitheamh gus am faigh neach-frithealaidh àite-suidhe dhaibh, bidh sinn ag iarraidh gun cleachd an luchd-cleachdaidh, tron chòd QR a th ‘ ann, seirbheis-lorgaidh Deuchainn is Dìon NHS Alba.

Tha ancafaidh fosgailte bho 10m gu 4f Diluain – Disathairne, le òrdughan deireanneach aig 3.30f.

Tha fiughair againn ri fàilte a chur oirbh dhan cafaidh againn!