Home > Cafaidh

Cafaidh

Tha ancafaidh againn suidhichte aig cridhe Thaigh Chearsabhagh le seallaidhean mìorbhaileach thairis air sàileanan Loch nam Madadh gu na beanntan fad’ às anns na Hearadh. Nuair a bhios an t-sìde freagarrach, tha an t-ionad-suidhe againn a-muigh air an t-slighe-fhiodha na àite gun sàrachadh gus lòn no srùbag bheag a ghabhail air a’ bhlàr a-muigh.

Gach latha tha clàr-bidhe againn de stuth ùr, eanraich, ceapairean, glasairean, tòstagan agus fuineadh a’ cleachdadh farsaingeachd de ghrìtheidean a gheibhear gu h-ionadail le luchd-solair sna h-eileanan, Taigh-rèisgidh Innse Gall, Teàrlach MacLeòid Steòrnabhaigh agus Cofaidh Skydancer, stèidhichte ann an Uibhist a Deas, nam measg.

Cha leig luchd-cleachdaidh leas bòrd a chur air dòigh mus tadhail iad air Taigh Chearsabhagh. Tha fiughair againn ri fàilte a chur oirbh dhan cafaidh againn!

Cliog an seo airson tadhal air a’ Bhùth Air-loidhne againn, coimhead air Goireasan Bùtha agus na h-Uairean Fosglaidh againn.