Ith

Tha an café suidhichte san Ionad, le seallaidhean brèagha thar an locha gu ruige bheanntan na Hearadh. Tha àite-suidhe a-muigh air an t-slighe fhiodha na dheagh àite tlachdmhor airson diathad mall al fresco no strùbag luath.

Tha clàr-bidhe ràitheil againn le brotan ùra, pìosan, saileadan, tòstagan agus bèicearachd, le biadh ùr às an sgìre ga chur ris a’ chlàr sa bhliadhna ùr. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri pìosan air an lìonadh le feòil-crùbaige, eanraich iasg Loch nam Madadh agus a bharrachd!

Bidh sinn a’ tabhainn farsaingeachd dhe tì shònraichte, sùgh, agus cofaidh, a’ gabhail a-steach cofaidh cafetière, espresso agus cappuccino.

Bidh clàr-bidhe do chlann a’ tighinn a dh’aithghearr cuideachd.