Home > Event > Club DiSathairne

Club DiSathairne

Air sàilleabh astarachadh sòisealta, tha sinn cuir dàil air clasaichean agus bùth-obraichean.

Tha sinn ag obrachadh gu trang air dòighean ùra airson an obair againn a’ dhèanadh. Cùmaibh sùil a-mach!

 

Gach DiSathairne bi neach-ealain proifeiseanta a’ teagasg aig gach Club DiSathairne. Bi deagh chothrom aig a’ chlann ionnsachadh sgillean ùra agus a’ dèanamh rudan annasach agus cruthachail!

Na Clasaichean:

10:30m – 11:30m airson clann aois 5 – 7
12f – 1:00f airson clann aois 8+

Tha Club DiSathairne an-asgaidh agus làn spòrs!

Airson barrachd fiosrachadh, cuir post-d gu: fiona@taigh-chearsabhagh.org