Home > Event > Meeting Ground – Laura Donkers.

Meeting Ground – Laura Donkers.

 

 

Taigh Chearsabhagh Gailearaidh 2

21 An t-Sultain – 26 An Dàmhair

Tachartas Fhosglaidh: Suipeir Coimhearsnachd

20 An t-Sultain, 7:30f.

Tha fàilte oirbh soitheach beag biadh a thoirt leibh airson riarachadh mar pàirt de suipeir potluck airson a’ choimhearsnachd.