Home > Event > Oidhche Bàrdachd le Anne Frater agus Pàdraig MacAoidh

Oidhche Bàrdachd le Anne Frater agus Pàdraig MacAoidh

Mar phàirt de phrògramadh Seachdain Leabhraichean na h-Alba 2021, bidh na bàird Anne Frater agus Pàdraig MacAoidh còmhla rinn tro Zoom air Dihaoine aig 7.30f gus na dàin aca a leughadh ann an Gàidhlig, le eadar-theangachaidhean Beurla. Leigidh Anne agus Pàdraig a-steach sinn air a’ phròiseas sgrìobhaidh aca, agus an eòlas air a bhith ag obair gu dà-chànanach.

À Pabail Uarach ann an Leòdhas.  An dèidh bliadhnaichean ann an Glaschu ag obair anns na meadhanan, tha i a-nis air ais ann an Leòdhas mar àrd-òraidiche air ceumannan Gàidhlig Cholaisde a’ Chaisteil UHI.  Tha i air dà cruinneachadh de a bàrdachd fhoillseachadh: Fon t-slige (1995) agus Cridhe creige (2017).

Rugadh agus thogadh Pàdraig MacAoidh air Eilean Leòdhais. ’S e bàrd, craoladair agus òraidiche a th’ann, agus tha e a’ teagasg Litreachais aig Oilthigh Chill Rìmhinn. Tha dà leabhar bàrdachd aige, Gu Leòr / Galore (Acair 2015) agus Nàdur De / Some Kind of (Acair 2020). 

Feuch an glèidh thu àite gus am faigh thu cuireadh Zoom airson an fheasgair.

Is e ‘Comharrachadh’ an cuspair a chaidh a shuidheachadh airson Seachdain Leabhraichean na h-Alba 2021. Aig Taigh Chearsabhagh, tha sinn a’ comharrachadh bàrdachd Gàidhlig agus Beurla. Ann an nota gu COP26, bidh sinn a’ roinn dàin a bhios a’ comharrachadh no a’ nochdadh dragh mun àrainneachd againn.