Home > Event > PlayTalkRead: Seisean teaghlaich le Bonnie

Poster with an image of two babies and the title "Join PlayTalkRead for a Free family session".

PlayTalkRead: Seisean teaghlaich le Bonnie

Beep Beep – Na h-Eileanan an Iar an ath àite-stad! 

Tha PlayTalkRead a’ toirt fiathachadh dhuibhse agus an fheadhainn bheaga agaibh, aois 0-4, gu seisean teaghlaich, a dh’fheumas a ghlèidheadh ron àm, leis an luchd-cluiche laghach againn aig Taigh Chearsabhagh! 

Aig an t-seisean seo ’s urrainn dhuibh pàirt a ghabhail ann an ealain is ciùird, Bookbug agus fiu ’s beagan cluich sgluidseach air bòrd Bonnie, an carbad cluiche againn!

Tha tiogaidean an-asgaidh agus faodar àite a ghlèidheadh tro Eventbrite le na ceanglaichean gu h-ìosal.  Tha gach tiogaid a’ toirt àite do theaghlach, agus chan eil cus thiogaidean ann.

Disathairne 20 Cèitean – Taigh Chearsabhagh

Seisean 1 – 10-10:50m

Seisean 2  – 11-11:50m

Seisean 3 – 12-12:50f

Seisean 4 – 2-2:50f

Seisean 5 – 3-3:50f

Bidh Bonnie sa phàirc-chàraichean aig Taigh Chearsabhagh.