Home > Event > reFresh

A cobalt duotone image of an exposed section of beach dune. There are bits of plastic string and fence embedded in the soil layers, broken and twisting outwards.

reFresh

Tachartas Dùnadh: 6-8f air 21.05.2022

Tha sinn air leth toilichte cuireadh a thoirt dhut gu tachartas dùnaidh airson a’ phròiseict reFresh le neach-glèidhidh an taisbeanaidh Rosie Blake.

Airson a’ phàrtaidh dùnaidh seo bu mhath leinn cuireadh a thoirt dhut sgeulachdan a roinn mu stuthan a chaidh ath-chuartachadh is ath-chleachdadh. Tha fàilte oirbh rud a thoirt leat, neo sgeulachd innse mu aon, no thigibh ann airson coimhead agus èisteachd.

Ma tha sibh air pàirt a ghabhail ann am bùth-obrach agus ma tha sibh airson gun tèid an obair agaibh a chur a-steach don taisbeanadh, nach cuir sibh fios cho luath sa ghabhas!

Is e a th’ ann an reFresh taisbeanadh is pròiseact an cois pròiseact Coimiseanan Luchd-ealain na Gnàth-shìde air a bheil Làn-thìde, ga lìbhrigeadh ann an com-pàirteachas ri Ceòlas agus Cothrom. Tha reFresh a’ sealltainn ris na beachdan diongmhalta air nithean is cleachdadh sna h-Eileanan Siar, le prògram luchd-ealain ionadail is air aoigheachd a’ lìbhrigeadh sreath beothail de bhùthan-obrach far a bheil a’ choimhearsnachd an sàs. The reFresh na àite-obrach, na ionad-fiosrachaidh agus na thaisbeanadh de thoradh nan diofar bhùthan-obrach. Am measg nan stàlaidhean seasmhach tha bòrd-leughaidh, rìdhle bhideo, agus both-clàraidh air ath-chuairteachadh ceangailte ri beachdan Innse Gall air caitheamh, ath-chleachdadh agus cuideam cultarail nithean.

Gus am prògram a thòiseachadh, bidh an neach-ealain is neach-teagaisg Sue Barclay cuide rinn gus a bhith ag obair air modhan gus collage a dhèanamh còmhla. Thèid a’ bhùth-obrach a chumail ann an Gailearaidh 2 aig Taigh Chearsabhagh air 19 Màrt a’ cleachdadh a’ ghailearaidh mar ionad airson deasbad cruthachail is breithneachail.

Airson barrachd fhiosrachaidh mun bhùth-obrach seo an-asgaidh le Sue, agus gus àite a chur an dara taobh dhut fhèin, nach dèan thu briog an seo.

Air Disathairne 26 Màrt, bidh Studio Vans a’ fosgladh an àite dealbhaidh is togail aca aig Raon-gnìomhachais Eubhail airson bùth-obrach do bhuidhnean beaga. Bidh a’ bhùth-obrach a’ ruith airson aon là, le com-pàirtichean an sàs ann an ath-chuairteachadh plastaig.

Airson barrachd fhiosrachaidh mun bhùth-obrach seo an-asgaidh le Studio Vans, agus gus àite a chur an dara taobh dhut fhèin, nach dèan thu brio here.

Bidh an sgrìobhadair agus neach-foghlaim an t-Oll.  Tawyna Selene Renelle agus an neach-ealain is neach-foghlaim Mairead Seonag NicÌosaig ag obair ann an còmhradh gus pàipear air a chaitheamh agus fuighleach eile aig an taigh a rannsachadh tro dhèanamh pàipeir agus sgrìobhadh cruthachail. Thèid a’ bhùth-obrach a chumail ann an Gailearaidh 2 aig Taigh Chearsabhagh Disathairne 16 agus Didòmhnaich 17 Giblean, gus an gluasad a thaobh a bhith a’ cruthachadh is a’ breithneachadh a chumail a’ dol ann an ionad nam pròiseactan aig reFresh.

Airson barrachd fhiosrachaidh mun bhùth-obrach seo an-asgaidh le Tawnya agus Mairead Seonag, agus gus àite a chur an dara taobh dhut fhèin, nach dèan thu briog an seo.

Obair-làimhe / Hand-work: Ro-ràdh mu bhith a’ dèanamh stuthan gnìomh le làimh bho stuthan sgudail.

9 & 10 den Giblean aig Cothrom, agus 30 Giblean & 1 Cèitean aig Ceann na h-Àirigh

Thathas a’ toirt cuireadh do chom-pàirtichean pàirt a ghabhail ann am bùth-obrach obair-fiodha aon-latha air a stiùireadh leis an dealbhaiche agus an neach-dèanaidh, Martin Campbell.

Airson na bùthan-obrach aca, bidh Martin an sàs ann a bhith a’ dèanamh raon de phròiseactan beaga a ghabhas gabhail os làimh anns na bùthan-obrach. Bidh pròiseactan a’ toirt a-steach ‘stòl bleoghan’ 3-chasach no suidheachan traidiseanta Albannach ‘creepie’, agus each-sàbhaidh no trestle ann an stoidhle saoir. Bidh na pròiseactan eadar-dhealaichte anns an ìre sgil a dh’ fheumar agus bidh iad freagarrach airson neach-tòiseachaidh iomlan no dhaibhsan aig a bheil comas obair-fiodha beagan nas adhartaiche.

Airson barrachd fhiosrachaidh mun bhùth-obrach seo an-asgaidh le Martin, agus gus àite a chur an dara taobh dhut fhèin, nach dèan thu briog an seo.