Home > Event > Taigh Ciùil: Sian + Seachd

A wine-red and pale pink poster. Sian, the band, are three white women standing close together and looking down at the camera. Seachd, the band, show two separate photos of white men. One holds a set of pipes, the other is sitting by a piano.

Taigh Ciùil: Sian + Seachd

*Air a chuir dheth air sgàth suidheachaidhean taobh a-muigh ar smachd.*
Tha a h-uile tiogaid glèidhte fhathast dligheach, agus cuiridh sinn fios thugainn a dh’ aithghearr le cinn-latha ùra.

Tha Taigh-ciùil na shreath de dh’oidhcheannan de cheòl beò leis an luchd-chiùil dhùthchasach as fheàrr agus bàr le cead-dibhe. Tha Taigh Chearsabhagh cho toilichte Sian agus Seachd ainmeachadh mar an dà ath chluich airson Taigh-ciùil. Tha sinn an dòchas gun tèid agad air a bhith leinn airson oidhche bharraichte de cheòl leis an luchd-chiùil ealanta seo.

Thig sinn còmhla aig 7.30f aig Talla-coimhearsnachd Loch nam Madadh, ionad mòr gus ar cumail rud beag nas sàbhailte le àite gu leòr gus astarachadh sòisealta a chumail. Tha e deatamach gun cuir thu an tiogaid agad air dòigh ro làimh, a dh’fhaodas tu ceannach gu h-ìseal. Bidh cuid de thiogaidean rim faighinn air an doras, ach le crìochan comais teann, chan urrainn dhuinn gealltainn gum bi iad rim faighinn.

 

Sian

Tha Sian air a bhith a’ fàgail làrach cheòlmhor air saoghal ceòl dùthchasach na h-Alba bho 2016. Agus iad air tighinn còmhla an toiseach gus òrain Ghàidhlig air an dèanamh le boireannaich a chomharrachadh, tha Ceitlin Lilidh, Eilidh NicCarmaig agus Eilidh NicDhòmhnaill a’ cumail an stuth aca air freumhachadh gu daingeann ris a’ chuspair seo. Tha na guthan fa leth aca a’ tighinn còmhla gun fhàitheam, a’ toinneamh co-sheirm dhrùidhteach le ceòl-taice iomchaidh le Aonghas MacIlleBhàin gus fuaim air leth a chruthachadh. Tha a’ chiad chlàr aca, air ainmeachadh orra fhèin, air a riochdachadh le Dòmhnall Seathach Chapall Coille, a-muigh an-dràsta.

 

Seachd

Tha Seachd nan oileanaich ri ceòl ann an Colaiste a’ Chaisteil. Sa chòmhlan againn tha Eòsaph MacNeacail air a’ phìob-mhòir, Kyle Powell air giotàr is mandoilin, Sìne Peteranna air a’ phìob-bhig is fìdeag, Emilia Marienfeld air fidheall is seinn, Marit Schopel air beus dùbailte, Lauren Mowat air giotàr agus Seumas MacRath air piàno. Chuir sinn an còmhlan seo ri chèile ri linn clasaichean seachdaineil a’ Chiùil Bheò againn, agus ged as e ceòl dùthchasach Albannach an ceòl as fheàrr leinn, tha eòlas farsaing againn air seòrsaichean eile de cheòl, rud a bhios, tha sinn an dòchas, ga leigeil fhaicinn anns a’ chluich againn.