Home > Event > ‘The Cregeen Journals’

Cregeen exhibition

‘The Cregeen Journals’

Gailearaidh 2

B’ e cruinniche a bh’ ann an Eric Cregeen (1923-83), agus bidh a leabhraichean obair-chlàraidh agus dealbhan bhon t-seann saoghal a bh’ air Ghàidhealtachd rim faicinn san taisbeanadh seo, a-mach air cànan, dualchas, obair an fhearainn agus so-sheasmhachd.