‘The Cregeen Journals’


  • Ceann-latha
  • Venue Gailearaidh 2
  • Seòrsaichean Tachartais Dulchas

Gailearaidh 2

B’ e cruinniche a bh’ ann an Eric Cregeen (1923-83), agus bidh a leabhraichean obair-chlàraidh agus dealbhan bhon t-seann saoghal a bh’ air Ghàidhealtachd rim faicinn san taisbeanadh seo, a-mach air cànan, dualchas, obair an fhearainn agus so-sheasmhachd.