UAA 12X12: Taisbeanan aig Cafe Taigh Chearsabhagh


  • Ceann-latha
  • Seòrsaichean Tachartais Na h-Ealainean

Bi an UAA a’ taisbeanadh obraichean beag anns an café aig Taigh Chearasbhagh bhon 24 t-samhain. Tha gach obair beag air a dhèanamh airson suidheadh am broin ceas CD

Bi an taisbean anns a cafe gu 5 Am Faoilleach.