Home > Event > UAA 12X12: Taisbeanan aig Cafe Taigh Chearsabhagh

UAA 12X12: Taisbeanan aig Cafe Taigh Chearsabhagh

Bi an UAA a’ taisbeanadh obraichean beag anns an café aig Taigh Chearasbhagh bhon 24 t-samhain. Tha gach obair beag air a dhèanamh airson suidheadh am broin ceas CD

Bi an taisbean anns a cafe gu 5 Am Faoilleach.