Home > Event > Obair ri Abachadh: Taisbeanadh Oileanaich

Obair ri Abachadh: Taisbeanadh Oileanaich

Tha na h-oileanaich Colaisde a’ Chaisteal, OGE a’ taisbeanadh an cuid obrach ri abachadh aca ann an Gailearaidh 1 tron Fhaoilleach. Nach tig sibh a-steach agus coimhead air na sgrùdaidhean ealain as ùire bho NC Art & Design agus BA (Hons) Fine Art aig Taigh Chearsabhagh.

Fosgailte Diluain gu Disathairne, 10m – 4f

An-asgaidh agus fosgailte dhan h-uile duine.

Bidh cruinneachadh ann airson an taisbeanadh seo a chomharrachadh agus coinneachadh ris an luchd-ealain air Dihaoine 21 Faoilleach aig 7.30f. Airson barrachd fiosrachaidh, faic duilleag an tachartais.