Home > Uncategorised > Taisbeanadh Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20

Series of five prints.

Taisbeanadh Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20

’S e soirbheachadh mòr a bh’ ann don Àite-obrach Clò-bhualaidh gu robh Taigh Chearsabhagh mar phàirt den Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20 am-bliadhna – taing do na còignear a ghabh pàirt:  Sheenagh Patience, Keith McIntyre, Siân Swinton, John Kippin agus mi fhèin (Nicola Neate, Co-òrdanaiche & Teicneòlaiche Bùth-obrach a’ Chlò & an t-Seòmair Dhorcha aig Taigh Chearsabhagh).

Bidh gach Àite-obrach Clò-bhualaidh a tha a’ gabhail pàirt ann an Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20 ga chur cuide ri àite-obrach eile – le àireamh co-ionnan de dhaoine a tha a’ gabhail pàirt – agus am-bliadhna-sa chaidh ar cur cuide ri Stirchley Printworks.

Tha mi air na còig pìosan clò-bhualaidh bho Àite-obrach Stirchley Printworks a chur gu h-ìosal.

Helena Brzeski | Dance | Linocut

Dealbh dubh is geal air dithis a' dannsa còmhla, le balla brèige air an cùlaibh.

James Turner | Pat 3 | Legoprint

Pàtran de bhreigichean dona de dhiofar cumaidhean.

Megan Reddi | Across the Tundra

Ailbhean agus a laoigh, a' coiseachd air talamh gheal, le adhart pinc is liath air an cùlaibh.

Nicole Eveleigh | Seabird | Linocut & Rubberstamp

Eun a' snàmh air muir is stuaghan.

Sharon Foster | Solar | Screenprint

Ceithir sreathan de cheithir chearcaill, spotan agus corran-gealaich, agus aon rionnag, ann an dearg, buidhe agus pinc.

An ath bhliadhna bhiodh e sònraichte math nam b’ urrainn do Thaigh Chearsabhagh pàirt a ghabhail san tachartas seo le deich chlò-bhualadairean!

Tha an gailearaidh air-loidhne gu lèir airson Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20, leis a h-uile Stiùdio Clò-bhualaidh a ghabh pàirt, ri fhaicinn an seo: https://www.2020printexchange.com/2023

A bharrachd air a sin, bu toigh leam an clàr-ama airson cuairt taisbeanaidh 20:20 a shealltainn dhuibh, le ainmean na h-àiteachan agus cinn-là airson 2024:

• Hot Bed Press – Dùbhlachd / Faoilleach

• Northern Print – Faoilleach / Gearran

• Hazlehurst Studios – Cèitean / Ògmhios

• West Yorkshire Print Workshop – Iuchar / Lùnastal

* Taigh-tasgaidh & Ionad Ealain Thaigh Chearsabhaigh – Sultain / Dàmhair *  

• Tilleadh gu Hot Bed Press san t-Samhain.

Tha mi a’ cur air dòigh bhùthan-obrach ùra airson a’ bhliadhna romhainn agus ’s urrainn dhomh seiseanan inntrigidh a dhèanamh – cumaibh sùil airson fios às ùr agus feuch gun cuir sibh fios ma tha comhairle no fiosrachadh a dhìth oirbh: nicola@taigh-chearsabhagh.org