Tasglann nan tachartasan

1 2

Neach-trèanaidh Film is Ealain Lèirsinneach Gàidhlig Urras Thaigh Chearsabhagh Ceann-latha: 10 An Cèitean 2018 aig 12:00 Bidh an neach-trèanaidh ag obair cuide ris a’ Mhanaidsear Ealain againn, a tha na stiùiriche cruthachail aig UistFilm, airson grunn phròiseactan film a leasachadh ann an 2018. Tha an cothrom seo ga mhaoineachadh le Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig […]

Leugh barrachd

10:30m (5-9 bliadhna a dh’aois) & bho mheadhan-latha (10+)

Leugh barrachd


B’ e cruinniche a bh’ ann an Eric Cregeen (1923-83), agus bidh a leabhraichean obair-chlàraidh agus dealbhan bhon t-seann saoghal a bh’ air Ghàidhealtachd rim faicinn san taisbeanadh seo, a-mach air cànan, dualchas, obair an fhearainn agus so-sheasmhachd.

Leugh barrachd


’S e pròiseact ealain lèirsinneach dà bhliadhna a th’ anns A’ Chuan Sgìth, le iomlaid eadar daoine òga Bunsgoil Shlèite san Eilean Sgitheanach, agus Bunsgoil Bhaile a’ Mhanaich, Beinn na Faoghla.

Leugh barrachd


A’ comharrachadh 40 bliadhna de chruthachadh le muinntir Ionad Chreag Àrd.

Leugh barrachd

1 2