Tasglann nan tachartasan

1 2

10:30m (5-9 bliadhna a dh’aois) & bho mheadhan-latha (10+)

Leugh barrachd


B’ e cruinniche a bh’ ann an Eric Cregeen (1923-83), agus bidh a leabhraichean obair-chlàraidh agus dealbhan bhon t-seann saoghal a bh’ air Ghàidhealtachd rim faicinn san taisbeanadh seo, a-mach air cànan, dualchas, obair an fhearainn agus so-sheasmhachd.

Leugh barrachd


’S e pròiseact ealain lèirsinneach dà bhliadhna a th’ anns A’ Chuan Sgìth, le iomlaid eadar daoine òga Bunsgoil Shlèite san Eilean Sgitheanach, agus Bunsgoil Bhaile a’ Mhanaich, Beinn na Faoghla.

Leugh barrachd


A’ comharrachadh 40 bliadhna de chruthachadh le muinntir Ionad Chreag Àrd.

Leugh barrachd

1 2